Hata
  • XML Parsing Error at 1:163. Error 9: Invalid character

 HAKKIMIZDA 


Nida Kirecio?lu 
Mdr

2012 Y?l? Eyll ay?nda faaliyete geen kurumumuz; Bir aile s?cakl???, anne – baba ?efkati, ?retmen sorumlulu?u ve tecrbesi ile yola ?km??t?r.

Ekibimizin en nemli amac? kendine gvenen, kendi ba??na karar verebilen, ?renme iste?i duyan, ba?ar?l?, sa?l?kl?, yarat?c?, merakl?, aktif ve ne?eli, ba?kas?n?n haklar?na ve inanlara sayg?l?, gzel ahlakl?, sorumluluk sahibi bireyler yeti?tirmektir.

Kurumumuzda i dekorasyondan oyuncaklara, yer d?emesinden e?itimde kullan?lan materyallere kadar her ?ey ocuklar?m?z?n gvenli?i, sa?l??? ve ergonomisi d?nlerek tasarlanm?? ve ocuklar?m?z iin haz?rlanm??t?r.

Sabah, ?le ve ak?am saatlerinde servislerimiz ocuklar?m?z?n ula??m?n? sa?lamaktad?r.

ZIP ZIP ailesi olarak emanet ettiklerinizin en de?erli varl?klar?n?z oldu?unu biliyor ve bu bilincin getirdi?i sorumlulukla hareket ediyoruz.

ocuklar?m?z?n oyun oynarken do?ru, destekli ve kaliteli zaman geirmeleri ve ya?ayarak ?renmeleri en byk hedefimizdir.

 

ZIP ZIP ocuk Oyun Evi ve Aktivite Merkezi
Piri Reis Mh. 166 Sk. No:47 zbal?k Apt. Kat:1/1 ?skenderun
0 (326) 614 45 22
0 (532) 225 74 24
www.facebook.com/zipzipaktivite
nida@zipzip.com.tr
www.zipzip.com.tr

 

Tasar?m: Gven Bilgisayar