Hata
  • XML Parsing Error at 1:163. Error 9: Invalid character

 UYGULAMA MODEL?M?Z

 

1-10 YA? ARALI?I

1-6 ya? aras? (Play Grup 1): Okul ncesi oyun gruplar? 1-3 ya? ve 3-6 ya? (1-2 ya? aral??? zel oyun gruplar?)

6-10 ya? aras? (Play Grup 2): Okul sonras? oyun gruplar? okuma yazma bilen grup

6-10 ya? aras? ocuklar?m?z?n aktiviteleri:

Spor, zgn oyun, denetimli

Programl? oyun, denetimli

Oyun odalar?m?zda bulunan puzzle’lar, PSP oyunlar?, sinema, tiyatro, resim, mzik, ocuk hikaye kitaplar?, ocuk dergileri, UNO oyunlar?, monopoly, zeka geli?tirici oyunlar, ktphanemizde bulunan e?itli zengin aktivitelerden ZIP ZIP kafemizden ve ayn? seviyede ya? gruplar? ile birlikte dans, e?lence ve bahe oyunlar?ndan yararlanabilirler.

Ben i?e giderken ocu?um evde yaln?z kalacak, onu okula kim gnderecek, nas?l vakit geirecek, a m? tok mu, ?dm, zldm, ne yap?yor? Sorular?na son!

6-10 ya? aras? okul sonras? okuma-yazma bilen grubun ocuklar?n? ZIP ZIP Oyun Evi ve Aktivite Merkezi’ne a??r?yor, sizin yerinize biz ilgileniyoruz.

Kendi ya? gruplar? ierisinde oyun oynayan ocuk, kaliteli ya?am basamaklar?n? do?ru t?rmanan ocuk demektir. Mutlu, payla??mc?, sa?l?kl? ve huzurludur. Sosyalle?ir, dinlemeyi ?renir. Dil geli?imine katk? sa?lar. K?saca tm geli?im alanlar?na katk? sa?layarak ?renime a?k hale gelir.

Mekan

Bu bir ilk ad?m projesidir. Aktivite merkezimizi rengarenk ya? gruplar?na uygun olarak dekore ettik, farkl? bir konsept uygulad?k. Rahatl?k, huzur, s?cak ve sevgi dolu ortamlar yaratt?k. Modelimizi geli?tirerek do?ru ad?mlarla ilerletmek ve bytmek tek amac?m?zd?r.

Hedefimiz

Ya?ayarak, yaparak ve oyun arac?l???yla ?renmeyi keyifli bir hale getirmek,

Fiziken, ruhen sa?l?kl? nesiller yeti?mesine destek sa?lamak,

?lgi ve yetenekleri do?rultusunda bireyler yeti?mesine destek sa?lamak,

ocuk ya?ar-yapar ve yapabilir ilkesini gderek ileriki ?renimlerinde olumlu destek sa?lamak,

Her ocuk ayr? zellikler ta??yan bir bireydir ilkesi ile her ya? grubunun geli?imsel zelliklerine uygun oyun modelleriyle destek sa?lamak.

Fiziki Yap?m?z:

S?cak, samimi, ilgili alakal?, yurtii ve yurtd??? firmalar?n en yeni malzemelerini kullanarak, ocuklar?m?z?n zengin oyun ve oyuncak portal?ndan yararlanarak kaliteli zaman geirmelerine yard?mc? olmak iin zenle d?edik.

ocuklar?m?z?n gvenli?ini gz nnde tutarak onlara zarar verebilecek tek kusur b?rakmad?k.

Bireysel ihtiyalar? gz nnde tutularak n baheyi do?al park halinde, arka baheyi mini spor alan? olarak dizayn ettik.

Mutfak blm k?sm?na ZIP ZIP Kafe yaparak istedikleri zaman do?al meyve sular?, ayran, limonata ve st gibi ieceklerden yararlanmalar? ve ayn? esnada Kafe iinde bulunan ktphane blmnden, dergilerden, kitaplardan, oyun ve oyuncaklardan gruplar halinde s?k?lmadan oyun programlar? uygulad?k.

 

 

ZIP ZIP ocuk Oyun Evi ve Aktivite Merkezi
Piri Reis Mh. 166 Sk. No:47 zbal?k Apt. Kat:1/1 ?skenderun
0 (326) 614 45 22
0 (532) 225 74 24
www.facebook.com/zipzipaktivite
nida@zipzip.com.tr
www.zipzip.com.tr

 

Tasar?m: Gven Bilgisayar