Hata
  • XML Parsing Error at 1:163. Error 9: Invalid character

 GRUPLARIMIZ

  

Yar?m gn ve tam gn devam eden gruplar

 Play Grup1 (oyun grubu); Play Grup2 (oyun grubu)

Play gruplar anne kucag?ndan ayr?l?p ba?ka bir ortama ilk ad?m atmaya ba?larken e?itmenlerle beraber vakit geirmeye oyun oynamaya ba?lad?klar? e?lenceli gruplard?r. Bu srelerde ocuklar?n bili?sel ve dil geli?imi desteklenir yeni kelimeler ?renme, kendini ifade etme,tuvalet e?itimi grupla beraber oyun oynama yemek yeme, birbiri ile ileti?ime girme play grup fark?d?r. 1 ila 3 ya? grubu ocuklara haz?rlanan zel bir programd?r. Yine ya? zellikleri dikkate al?narak 3 ila 6 ya? grubu isterler iseoyun gruplar?ndan yararlanabilirler, isterler ise aktivite ve etkinliklerimizden tam programl? yararlanabilirler.

  • Oyun gruplar?nda sizlerin olu?turdu?u gruplarda zel indirim paketleri uygulanmaktad?r.
  • Hafta ii 5 yar?m gn veya 5 tam gn
  • Hafta ii 3 yar?m gn veya 3 tam gn
  • Hafta ii 2 yar?m gn veya saatlik bak?mlar? zengin seeneklerimizle sizlere sunulmaktad?r.

Gruplar?m?zda e?itmenler grev almaktad?r.

1 ila 2 ya? oyun gruplar?m?zda ya? aral??? ve ocuklar?n oyun-oyuncak payla??mlar? ve uygulamalardaki verim takip edilir ve gz nnde bulundurulur.

 

ZIP ZIP ocuk Oyun Evi ve Aktivite Merkezi
Piri Reis Mh. 166 Sk. No:47 zbal?k Apt. Kat:1/1 ?skenderun
0 (326) 614 45 22
0 (532) 225 74 24
www.facebook.com/zipzipaktivite
nida@zipzip.com.tr
www.zipzip.com.tr

 

Tasar?m: Gven Bilgisayar