Hata
  • XML Parsing Error at 1:163. Error 9: Invalid character

 ETK?NL?KLER

YoGa;

hergn e?itli oyunlar e?li?inde gne mini yo?a ile ba?lan?r.ocuk beden e?itimi ile devam edilir.

SERBEST OYUN-E??T?C? OYUN;

Serbest oyun ilk al??t?rma dneminde anneleri ile birlikte oyun odas?ndaki ilgi k?elerinde veya bahede gretmen e?li?inde oynan?r. e?itici oyunlar ?retmenleri taraf?ndan gnlk konulara uygun olarak verilir.

ANAD?L?-FEN VE DO?A;

Parmak oyunlar? tekerleme,hikayeve masal anlat?m?,e?itici kitap okumalar?,ve grsel materyallerin izletilmesi gibietkinlikler verilir. bili?sel geli?imi destekleyen deney al??malar?,evre gezileri,gruplama,e?le?tirme,kavramlar ve say? al??malar? verilir.

SANAT ETK?NL???;

Kk motor kas geli?imini destekleyici kil al??malar?,hamur y?rtma-yap??t?rma,pastel ,kuru,sulu,boya ve kalem al??malar?,makas kullan?m?.

?NG?L?ZCE;

her gn 20 dk ingilizce al??mas? yap?l?r.

DRAMA-DANS-MZ?K;

gnlk i?lenen konular? peki?tirici ?ark?lar,dinleyerek,e?lik ederek,mzikli dramatizasyonlar yap?l?r,mzik e?liginde danslar,e?itli oyunlar oynan?r.

MUTFAK ETK?NL???;

Bir ok kavram? bir arada tan?mak ad?na ocuklara e?lenceli zamanlar ya?at?l?yor.pasta, brek kurabiye yap?m?nda e?lik sa?lan?yor.

Not:etkinliklerimiz ya? zellikli dikkate al?narak s?n?fland?r?l?r ve uygulan?r.

 

ZIP ZIP ocuk Oyun Evi ve Aktivite Merkezi
Piri Reis Mh. 166 Sk. No:47 zbal?k Apt. Kat:1/1 ?skenderun
0 (326) 614 45 22
0 (532) 225 74 24
www.facebook.com/zipzipaktivite
nida@zipzip.com.tr
www.zipzip.com.tr

 

Tasar?m: Gven Bilgisayar