Hata
  • XML Parsing Error at 1:163. Error 9: Invalid character

AKT?V?TELER?M?Z

PLAY GRUP 1 (1-2 YA? ARASI / 2-3 YA? ARASI)

PLAY GRUP 2 (3-4 YA? ARASI / 4-5 YA? ARASI)

Yoga ve Spor:

Her gn e?itli oyunlar e?li?inde gne mini yoga ile ba?lan?r. Byk ve kk kas geli?imini destekleyici spor aktiviteleri yap?l?r.

Serbest Oyun Aktivitesi:

Serbest oyunlar ilk al??t?rma dneminde anneler ile birlikte oyun odalar?ndaki ilgi k?elerinde veya bahede ?retmen e?li?inde oynan?r.

Oyun zaman? ocuklar?m?z?n tm geli?im alanlar?n?n desteklendi?i de?erli ve kaliteli geirilmesi gereken bir zaman dilimidir. Bu dzende haz?rlanm?? olan oyun odalar?nda ocuklar tercih ettikleri k?elerde e?itimci deste?i do?rultusunda oyunlar oynarlar.

E?itici Oyun Aktiviteleri:

Ya? grubu ilgi ve istekler do?rultusunda ?s?nd?r?c?, hareketli ve dinlendirici oyunlar oynan?r.

Sanatsal Aktiviteler:

ocuklar?n kk motor kas geli?imini destekleyici programlar ierir. Hamur oyunlar?, y?rtma-yap??t?rma, pastel boya, kuru boya, sulu boya, kil al??malar? ve e?itli sanatsal aktiviteler uygulanmaktad?r.

Ana Dil Aktiviteleri:

Parmak oyunlar?, tekerlemeler, hikye ve masal e?itici kitap okumalar?, grsel materyallerin izletilmesi aktivitesi uygulan?r.

Drama – Dans – Mzik – E?lence

Ses, dikkat ve alg? al??malar? yap?l?r. ?ark?lar dinleyerek, e?lik ederek, mzik e?li?inde e?itli oyunlar oynayarak zgn e?lenceli ve kaliteli vakit geirmeleri sa?lan?r.

?ngilizce:

Her gn 20'?er dakika ingilizce destek aktivitesi uygulanmaktad?r.

Mutfak Aktiviteleri:

ocuklar?m?zla birlikte zgn al??malar yap?lmaktad?r.

Play Grup 1’de;

  • Dikkat srelerine uygun 15-20 dakikal?k aktiviteler uygulan?r.
  • Anne-Babalara destek tuvalet al??kanl?klar? gzetilir.
  • Saatlik-gnlk-yar?m gnlk aktivite programlar? uygulan?r.

Play Grup 2’de;

ocuklar?n istek, ilgi ve ihtiyalar? do?rultusunda dikkat srelerine uygun 20-30 dakikal?k aktiviteler uygulan?r.

OYUN EV? ?RENME DESTEK PROGRAMLARI VE AKT?V?TELER?

Bu aktiviteler dn?ml olarak zgn biimde uygulan?r.

High-Scope (Aktif Oyun ?renme): Ya?ayarak ?renme olarak tan?nan, ocuklar?n deneyimlerini, fikirleri do?rultusunda geli?tirerek zgn oynayarak geli?tirdikleri program trdr.

Scamper (Farkl? D?nme): Oyun oynarken, farkl? d?nme, geli?tirme, yeni rnler ortaya koyma program?d?r.

 

Gems (Matematik-Fen-Do?a): Oyun oynarken geli?tirilen kaliteli ve esnek bir programd?r.

 

Reggio Emilia (Proje Tabanl? Aktivite): ocu?u aktif k?lan, bildiklerinden yola ?karak yeni bilgilerle farkl? bak?? a?lar?n?n kazand?r?ld??? bir programd?r.

 

 

ZIP ZIP ocuk Oyun Evi ve Aktivite Merkezi
Piri Reis Mh. 166 Sk. No:47 zbal?k Apt. Kat:1/1 ?skenderun
0 (326) 614 45 22
0 (532) 225 74 24
www.facebook.com/zipzipaktivite
nida@zipzip.com.tr
www.zipzip.com.tr

 

Tasar?m: Gven Bilgisayar