Hata
  • XML Parsing Error at 1:163. Error 9: Invalid character

Duyuru : Özel Z?pz?p Okul Öncesi e?itim ve anaokulu ikinci ?ubemizde hizmete girmi?tir. Adres: Pirireis Mh. Lala Mustafa Pa?a Cd. No:40 Telefon: 0326 614 36 92

Çocuklar?m?z?n oyun oynarken do?ru-destekli-kaliteli zaman geçirmeleri ve ya?ayarak ö?renmeleri en büyük hedefimizdir.

Oyun; Çocu?un geli?iminde dünyada ortak kabul edilen ileti?im, e?itim ve ö?retim arac? olarak bilinir.

Çocuk oyun oynarken; stres atar, vücudundaki kas ve kemiklerde hareket ettikçe büyümeye, boy uzamas?na yard?mc? fonksiyonlar kendi kendine çal???r hale gelir.

Oyun, payla?may?, ileti?imi, grup olmay?, e?lenmeyi-ö?renmeyi güçlendirir.

Hareket kabiliyeti k?s?tlanm?? çocuklarda obezite, h?rç?nl?k, öfke, söz dinlememe, i?tahs?zl?k, televizyon ve bilgisayar ba??ml?l??? gözlenmektedir.

Çocuklar bizim "göz bebeklerimiz" Bir daha çocuk olamayacaklar? için siz Anne-Baba'lara sesleniyoruz: "b?rak?n oynas?nlar" diyoruz.

Biz ?skenderun'da farkl? bir sistem olan özgün oyunla ö?renmeyi bir ilk olarak sunuyoruz.

 

ZIP ZIP Çocuk Oyun Evi ve Aktivite Merkezi
Piri Reis Mh. 166 Sk. No:47 Özbal?k Apt. Kat:1/1 ?skenderun
0 (326) 614 45 22
0 (532) 225 74 24
www.facebook.com/zipzipaktivite
nida@zipzip.com.tr
www.zipzip.com.tr

 

Tasar?m: Güven Bilgisayar